Дете Лоше Револуције

Children Of The Bad Revolution
Оксиморон судбине клете

UMETNIK I NJEGOV PAS: ANDREJ TARKOVSKI I SCENA IZ FILMA "STALKER"

Kako se volite

magdajanjic:

Ne znam. Evo gledam skoro svaki dan u Maksiju jednu kasirku. Jako je niskog rasta i mršava, ima oko 50 godina i meni je jako simpatična. Svaki put kad stavim korpu na kasu i ona počne da kuca ja je posmatram. Posmatram joj lice, ruke, onu uniformu, na desnoj ruci ima burmu, čula sam jednom u…

(Source: echophon, via friendly-laser)

(Source: uigan, via auromize)

bartleby-company:

Phenakistascope - France - c. 1833

bartleby-company:

Phenakistascope - France - c. 1833

(Source: dickbalzer)

Time-lapse footage of a rose, c.1925, filmed by Arthur Edward Pillsbury.
So beautiful.

Time-lapse footage of a rose, c.1925, filmed by Arthur Edward Pillsbury.

So beautiful.

(Source: publicdomaindiva, via oorequiemoo-deactivated20140525)

lunar-fantasy

(Source: nahirllionarie, via auromize)

♡✞☽

(Source: kuricon, via auromize)